Regler för Gålö Öring Cup

Anmälan

Anmälan sker genom startgiftsinbetalning per plusgiro och är bindande.

Kaptenen i respektive team måste vara minst 18 år gammal. För övriga i besättningen finns ingen åldersgräns. För dessa ansvarar kaptenen.

Tävlingsområde

Stockholms skärgård enligt regler för det fria handredskapsfisket. Undantaget militära förbudsvatten. Överträdelse medför diskvalificering. 

Start

Fri start från gästhamnen i Nynäshamn efter det att teamet har hämtat ut sin säkerhetsbricka i sekretariatet. Brickorna kommer att lämnas ut efter avslutat skepparmöte. Observera att samtliga båtar ovillkorligen måste utgå från gästhamnen. Hastighetsbegränsning 7 knop gäller i gästhamnen. Ej uthämtad säkerhetsbricka medför diskvalifikation för respektive tävlingsdag!

Tävlingsstopp

D.v.s. tävlingstiden upphör, se tävlingstider.  Vid tävlingstidens slut respektive dag, skall säkerhetsbrickan och eventuell fångst vara inlämnad på tävlingssekretariatet.
Säkerhetsbricka och fångst som inlämnas försent medför diskvalifikation för respektive tävlingsdag.  Ej inlämnad säkerhetsbricka medför straffavgift på 500:-
Det krävs minst fyra timmars fiske för att det skall räknas som tävlingsdag.

Fiskeutrustning

Fiske sker med spö, rulle, lina och krokuppsättning efter internationellt vedertagna sportfiskeregler. Tillåtna fiskemetoder är Trolling-, Spinn- och flugfiske. All form av mete förbjudet. All öring måste krokas i munnen. Bruk av huggkrok är inte tillåtet. Max sex spön får samtidigt användas.


OBS! Allt fiske måste ske från båt. Landfiske förbjudet.

 

Fångstbestämmelser

OBS! Endast blank öring med minimimått 52 cm räknas i tävlan. Fisk under lagstadgat minimått 50 cm samt ej ”nyfångad fisk” medför diskvalifikation från hela tävlingen. Varje enskild deltagare är enligt lag skyldig att känna till gällande länsfiskebestämmelser och fågelskyddsområden.
All fisk kommer att fenklippas av funktionär i samband med invägning.
Säkerhetsbestämmelser: Deltagande båt måste vara utrustad med nödbloss som skall uppvisas i samband med anmälan i sekretariatet innan tävlingens start.
Varje deltagare måste ha flytväst, flytjacka eller flytoverall.
Båtar som ej följer säkerhetsbestämmelserna utesluts ur tävlingen.

Kontroll

Tillsyn av fångst, säkerhets- och fiskeutrustning kommer att göras av tävlingsledningen. Vägran medför diskvalificering.

Nödanrop

Vid nödanrop under tävlingen används 112.

Hamn

Sekretariat och invägningsstation finns vid Nynäsguidernas bod.

Haverier

All inbogsering sker till Nynäshamn.  OBS! Hamnen skall nås enligt regler klargjorda under ”Tävlingsstopp” om inbogserad båt vill delta i tävlingen.

Protester

Eventuell protest bedöms av tävlingsjuryn bestående av Hans Skoglund, Abbe och en representant för de tävlande. Protesten skall vara skriftlig och inlämnad före invägningens slut samma dag.

Deltagande

Varje båt måste ha minst två och max tre personer ombord för att gälla som lag. Det finns dock inget krav på att båten måste deltaga båda dagarna. Tävlingsledningen förbehåller sig rätten att på förekommen anledning avhysa deltagare eller lag, före, under eller efter tävlingen. Vid protest kommer beslutsunderlaget att offentliggöras. Allt deltagande sker på egen risk.

Denna webbplats är utvecklad av JR Teknikkonsult AB och designad av CG Reklam & Design under början av 2010.