Maratontabell

Förutsättningar för Maratontabell och poängberäkning i Gålö Öring Cup

Nya förutsättningar för maratontabellen från och med våren 2007

Maratontabellen är en summering av poängen för de olika team som deltar i Gålö Öring Cup.

Maratontabellen infördes i och med att tävlingen fick ett datasystem hösten -99. Maratontabellen följer teamnamnet. Om teamet av någon anledning skulle byta namn måste detta meddelas tävlingsledningen om teamet vill tillgodoräkna sig tidigare intjänade poäng.
Att det inte tas någon hänsyn till tidigare tävlingar beror på att vi i tyvärr saknar tidigare resultatlistor.

Initialt var poängberäkningen 10 poäng per fisk och 10 poäng per kilo. Numer ser poängberäkningen ut enligt nedan. Maratontabellen innehåller en blandning av båda varianterna.

Poängen beräknas i två steg bestående av:

1: 20 poäng per fisk.
2: 10 poäng per kilo.

Det är med andra ord bättre att fånga 2 fiskar på 3 kg (100 poäng) än en fisk på 6 kg (80 poäng). 

Från och med våren 2007 infördes nya regler för maratontabellen.

Team som inte varit med i tävlingen på tre år kommer att tas bort från listan.

Team som en gång tagits bort från listan får börja om från noll om dom kommer tillbaka.
 

Tävling Publiceringsdatum Bifogade filer
Maratontabell höst 2013 21 november 2013
Maratontabell vår 2013 30 april 2013
Maratontabell hösten 2012 2 november 2012
Maratontabell våren 2012 24 april 2012
Maratontabell höst 2011 30 oktober 2011
Maratontabell GÖC vår 2011 19 april 2011
Maratontabell hösten 2010 29 oktober 2010
Maratontabell våren 2010 27 april 2010
Maratontabell hösten 09 9 februari 2010
Maratontabell våren 09 9 februari 2010
Denna webbplats är utvecklad av JR Teknikkonsult AB och designad av CG Reklam & Design under början av 2010.