Resultat totalt höst 2014

Team Tunga påslag 1920 gr.
Team Tunga påslag 1920 gr.
Team Silverback 2240 gr.
Team Silverback 2240 gr.
Team Blänkare 1830 gr.
Team Blänkare 1830 gr.
Team Napp på nytt 2020 gr.
Team Napp på nytt 2020 gr.
Team Öhmandraget 1650 gr.
Team Öhmandraget 1650 gr.
Öring kung Jorma i Team Silverback
Öring kung Jorma i Team Silverback
Denna webbplats är utvecklad av JR Teknikkonsult AB och designad av CG Reklam & Design under början av 2010.